(October 23 – 24, 2010/Seville, Spain) Purpose of Meeting Regarding Conscientious Refusal of Care (CRC)

Over the last ten years, some countries have broadened the circumstances under which abortion is legal and others have introduced measures to increase women’s access to existing services.1 In spite of this progress, in both contexts where abortion is available upon request and where it is legally restricted, medical professionals’ refusal to provide legal services because of conscientious objection threatens women’s access to legal and safe abortion as well as to other components of reproductive health care.

Prečítaj zvyšok tohto článku

Michal Kliment, gynekológ, národný koordinátor programu Svetovej zdravotníckej organizácie a prezident SPR | Pravda, 28. januára 2011
Všetky gynekologicko-pôrodnícke kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave náhle prestali vykonávať umelé prerušenia tehotnosti. Z dôveryhodných zdrojov z ministerstva zdravotníctva je známe, že sa tak stalo na osobný, ústny príkaz ministra Ivana Uhliarika. Preto vedúci týchto pracovísk nemajú veľmi na výber, ak ich osobná kariéra závisí od priazne šéfa rezortu, v ktorom pracujú.

Prečítaj zvyšok tohto článku

Univerzitná nemocnica Bratislava vždy rešpektovala a aj rešpektuje všetky  práva ako aj charty, ktoré má občan Slovenskej republiky. Základný zákon ktorým  je ústava SR hovorí, že každý občan má právo na adekvátnu bezplatnú zdravotnú starostlivosť.

Okrem toho, že UNB si vždy plnila svoje poslanie, nové vedenie nemocnice sa zameralo aj na šírenie  a presadzovanie pozitívnych tém a pozitívneho vplyvu smerom k svojim zamestnancom ako aj pacientom. Víziou toho bolo aj  zameranie sa gynekologicko – pôrodníckych kliník na pomoc rodinám, ktoré majú problémy s otehotnením.

Prečítaj zvyšok tohto článku

Bratislavské nemocnice aj naďalej budú robiť interrupcie. Rozhodlo o tom vedenie, nie výhrada svedomia lekárov. Pripravované skončenie interupcií na požiadanie v bratislavských štátnych nemocniciach nebude. Platiť mal od februára. Nemocnice na Kramároch a Antolskej budú zákrok ďalej poskytovať.

Prečítaj zvyšok tohto článku

Interrupcie posunuli súkromníkom

Posted: 27 januára, 2011 in Názory

Sporný koniec interrupcií v štátnych nemocniciach v Bratislave zvyšuje ich cenu aj zdravotné riziko. viac: http://www.sme.sk/c/5738426/interrupcie-posunuli-sukromnikom.html

Ach, to svedomie…

Posted: 27 januára, 2011 in Názory

(O.Pietruchová) V kuloároch sa šíria informácie, že minister zdravotníctva odporučil bratislavským nemocniciam, aby odmietli vykonávať interrupcie. Vraj si majú uplatniť „výhradu svedomia“.

Prečítaj zvyšok tohto článku

Dňa 16. apríla 2008 Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ) prijalo Rezolúciu o prístupe k bezpečnej a legálnej interrupcii v Európe (ďalej len „rezolúcia“). Rezolúcia bola prijatá na základe Správy o prístupe k bezpečnej a legálnej interrupcii v Európe pripravenej v mene Výboru pre rovnosť príležitostí žien a mužov PZ Rady Európy (RE) pani Giselou Wurm a stanoviska pani Christine McCafferty z Výboru pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu PZ RE.

Prečítaj zvyšok tohto článku