Archive for the ‘Názory’ Category

Diskusia v Téme dňa na TA3 s Jánom Čarnogurským a Oľgou Pietruchovou k výhrade svedomia

Reklamy

Diskutujú Oľga Pietruchová, riaditeľka Spoločnosti pre plánovaní rodičovstvo a Anton Chromík, advokát Fóra života

(viac…)

Základná zmluva medzi Vatikánom a Slovenskou republikou bola podpísaná 24. novembra roku 2000 a začína sa konštatovaním, že Svätá stolica a Slovenská republika vychádzajú pri uzatváraní tejto zmluvy z dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu a kánonického práva ako aj z ústavných noriem Slovenskej republiky. Odvolávajú sa pri tom na medzinárodne uznávané princípy náboženskej slobody, na významné poslanie Katolíckej cirkvi v dejinách Slovenska, ako aj na jej aktuálnu úlohu v sociálnej, morálnej a kultúrnej oblasti.

Čítajte viac na http://www.jetotak.sk/editorial/s-vatikanom-na-vecne-casy

Ján Figeľ je presvedčený o tom, že prijatie dvoch čiastkových dohôd, ktoré S vyplývajú zo základnej zmluvy s Vatikánom, bude súčasťou programového vyhlásenia vlády.
(viac…)

(viac…)

Potom čo sa ujal vlády niekdajší komunista Robert Fico, poponáhľal sa za niekdajším disidentom kardinálom Korcom, aby aj v prítomnosti predsedu Konferencie biskupov Slovenska Františka Tondru od národniarov prevzal ich dlhodobú záštitu a aby k svojej vláde naklonil aj širšie kruhy veriacich.
Po tomto stretnutí sa pán kardinál vyjadril, že „vláda má teraz dosť problémov, až sa bojím, aby z nich nemala ťažkú hlavu“ a že „akútnejšie je to, že niektorí naši ľudia nemajú čo položiť na stôl“.
Dnes by sa pána kardinála bolo treba spýtať, ako je to s jeho strachom a či sa teraz nebojí, že nová vláda bude stáť ešte pred väčšími problémami, a či po zvyšujúcej sa nezamestnanosti a zvýšených sociálnych rizikách dnes nie je ešte viac tých, čo nemajú čo položiť na stôl.
(viac…)

17 Jun 2010 Flash News

Christian Democratic Movement (KDH) chairman Ján Figeľ said after meeting President Ivan Gašparovič on Wednesday, June 16, that he believes adoption of two partial agreements linked to the Fundamental Treaty with the Holy See will be part of the next government manifesto.

(viac…)