Archive for the ‘Zákony’ Category

Dňa 16. apríla 2008 Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ) prijalo Rezolúciu o prístupe k bezpečnej a legálnej interrupcii v Európe (ďalej len „rezolúcia“). Rezolúcia bola prijatá na základe Správy o prístupe k bezpečnej a legálnej interrupcii v Európe pripravenej v mene Výboru pre rovnosť príležitostí žien a mužov PZ Rady Európy (RE) pani Giselou Wurm a stanoviska pani Christine McCafferty z Výboru pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu PZ RE.

(viac…)

Report Social, Health and Family Affairs Committee, Rapporteur: Ms Christine McCAFFERTY, United Kingdom, Socialist Group

Summary

The practice of conscientious objection arises in the field of health care when healthcare providers refuse to provide certain health services based on religious, moral or philosophical objections. While recognising the right of an individual to conscientiously object to performing a certain medical procedure, the Social, Health and Family Affairs Committee is deeply concerned about the increasing and largely unregulated occurrence of this practice, especially in the field of reproductive health care, in many Council of Europe member states.
There is a need to balance the right of conscientious objection of an individual not to perform a certain medical procedure with the responsibility of the profession and the right of each patient to access lawful medical care in a timely manner.

(viac…)

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo na svojom zasadnutí 7.10.2010 rezolúciu s názvom Právo na výhradu vo svedomí v zdravotníckych službách zo zákona (The right to conscientious objection in lawful medical care). Hoci sa výsledný text rezolúcie podstatne líšil od návrhu predkladaného poslankyňou McCafferty (Social, Health and Family Affairs Committee), znenie prijaté hlasmi konzervatívnych poslancov a poslankýň definujú zásady právnej úpravy výhrady vo svedomí, ktoré na Slovensku zatiaľ nie sú aplikované.

(viac…)

Legislatíva ohľadom cirkví

Posted: 29 augusta, 2010 in Zákony

Legislatíva ohľadom cirkví zo stránky Ministerstva kultúry:

(viac…)