(25 Jan 2011) All three gynaecological clinics of the Teaching Hospital in Bratislava will stop providing abortions as of February 1, 2011, even for abortions before the 12th week of pregnancy which are permitted by law in Slovakia, the Pravda daily reported on January 25.
Reklamy

Nemožnosť voľby

Posted: január 24, 2011 in Názory
Značky:,

(Pravda, 22.1.2011) Zákon o výhrade svedomia síce na Slovensku nebol prijatý, ale v niektorých oblastiach to vyzerá, akoby tu platil odjakživa. A čo je horšie, neuplatňuje sa individuálne, ale plošne. Je známe, že niektoré severoslovenské nemocnice, odvolávajúc sa na výhradu svedomia, už roky nerobia umelé prerušenie tehotenstva. K Orave a Spišu, oblastiam so silne veriacim obyvateľstvom, sa však najnovšie pridala aj Bratislava, ktorá bola považovaná za baštu liberalizmu… viac

(Pravda, 22.1.2011) Ženy, ktoré by chceli podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva na niektorom z troch pracovísk Univerzitnej nemocnice v Bratislave, dnes nemajú šancu. S výnimkou zdravotných či vekových dôvodov totiž v týchto dňoch tento zákrok prestali vykonávať už na všetkých jej klinikách. Tamojší lekári na žiadosti o interrupciu reagujú vyhýbavo, odôvodňujú to technickými príčinami a odkazujú pacientky na súkromné zariadenia…. viac

(Pravda, 22.1.2011) “Interrupcie už nerobíme.” “Odkedy?” “Oddnes. Dovi.” Takáto komunikácia prebehla medzi redaktorkou Pravdy, keď sa v nemocnici na Antolskej ulici v Bratislave-Petržalke ako fingovaná pacientka chcela telefonicky objednať na zákrok… viac

(Pravda, 22.1.2011) Právnička občianskeho združenia Občan, demokracia a zodpovednosť Janka Debrecéniová tvrdí, že sťažený prístup k interrupciám je diskrimináciou… viac

Výhrada svedomia v zdravotnictve

Posted: november 30, 2010 in Aktuality

Základné informácie a fakty o medzinárodných zmluvách a východiskách pri úprave výhrady svedomia v Európe i u nás, ako aj argumenty o neprijateľnosti pôvodne navrhovanej Zmluvy o výhrade svedomia nájdete v novom informačnom materiály SPR, ktorý si môžete stiahnuť tu.

Report Social, Health and Family Affairs Committee, Rapporteur: Ms Christine McCAFFERTY, United Kingdom, Socialist Group

Summary

The practice of conscientious objection arises in the field of health care when healthcare providers refuse to provide certain health services based on religious, moral or philosophical objections. While recognising the right of an individual to conscientiously object to performing a certain medical procedure, the Social, Health and Family Affairs Committee is deeply concerned about the increasing and largely unregulated occurrence of this practice, especially in the field of reproductive health care, in many Council of Europe member states.
There is a need to balance the right of conscientious objection of an individual not to perform a certain medical procedure with the responsibility of the profession and the right of each patient to access lawful medical care in a timely manner.

Prečítaj zvyšok tohto článku