Posts Tagged ‘Ozbrojené sily’

Slovenská republika, uznávajúc svoju povinnosť zabezpečiť vhodné podmienky na trvalú a primeranú duchovnú starostlivosť pre katolíckych veriacich v rámci Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, (ďalej len “ozbrojené sily a ozbrojené zbory”) a pre osoby zbavené slobody rozhodnutím štátneho orgánu, a Svätá stolica, uznávajúc osobitné životné podmienky a potrebu špecifickej formy duchovnej starostlivosti o príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov a o osoby zbavené slobody rozhodnutím štátneho orgánu, vychádzajúc zo Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou podpísanou vo Vatikáne 24. novembra 2000 (ďalej len “Základná zmluva”), dohodli sa takto:

(viac…)