Posts Tagged ‘Základná zmluva’

Základná zmluva medzi Vatikánom a Slovenskou republikou bola podpísaná 24. novembra roku 2000 a začína sa konštatovaním, že Svätá stolica a Slovenská republika vychádzajú pri uzatváraní tejto zmluvy z dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu a kánonického práva ako aj z ústavných noriem Slovenskej republiky. Odvolávajú sa pri tom na medzinárodne uznávané princípy náboženskej slobody, na významné poslanie Katolíckej cirkvi v dejinách Slovenska, ako aj na jej aktuálnu úlohu v sociálnej, morálnej a kultúrnej oblasti.

Čítajte viac na http://www.jetotak.sk/editorial/s-vatikanom-na-vecne-casy

Reklamy

Zmluva je z našej strany nevypovedateľná, mohla by ju zrušiť jedine Svätá stolica

Zhovárali sme sa s JUDr. Katarínou Zavackou, CSc. z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied

(viac…)

Pápežská neomylnosť je obsiahnutá už v základnej zmluve, ale bez škrupúľ vychádza na povrch v návrhu zmluvy o práve uplatňovať výhrady vo svedomí.

(viac…)

S odborníčkou v oblasti štátu a práva Katarínou Zavackou zo Slovenskej akadémie vied

(viac…)

Nedávno NR SR vyslovila súhlas so Základnou zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Nič proti tomu. Ide o štandardnú zmluvu, ktorú má Svätá stolica podpísanú aj s inými krajinami. Je dobré, že Slovensko je medzi nimi. Pri vyslovovaní súhlasu však nebol dôvod na slávnostnú atmosféru, po ktorej volali niektorí poslanci a ktorou chceli zabrániť vyslovovaniu kritických pripomienok k textu zmluvy. Hoci NR SR nemôže text medzinárodnej zmluvy meniť, poslanci sú najmä na to, aby upozornili na niektoré jej úskalia.

(viac…)

Text zmluvy uzavretej v roku 2000.

(viac…)

BRATISLAVA – Zmluvu so Svätou stolicou považuje minister spravodlivosti a expredseda Kresťanskodemokratického hnutia Ján Čarnogurský za úspech slovenskej diplomacie, ktorý posilní medzinárodné postavenie Slovenska.
(viac…)