Dopad na mládež

Výhrada svedomia patrí k prekážkam prístupu k sexuálnym a reprodukčným právam najmä pre zraniteľné skupiny ako je mládež. Mladí ľudia spravidla nedisponujú prostriedkami na uhradenie vyšších cien v súkromných zdravotných zariadeniach a sú preto odkázaní na verejné zdravotníctvo. Práve pre nich sú otázky SRZ veľmi dôležité a v nemalej miere ovplyvňujú ich život.

Čo by mali mladí ľudia vedieť o SRZP?

 • Každý/á žiak/čka má právo na objektívne informácie na základe najnovších vedeckých poznatkov bez ohľadu na svetonázor/vierovyznanie rodičov
 • Nikto nesmie byť nútení/á k akejkoľvek forme sexuálnemu styku
 • Právo zakladať si rodinu a slobodne sa rozhodovať o počte a čase narodenia svojich detí je základné ľudské právo
 • Každý/á má právo na prístup k službám plánovania rodičovstva (antikoncepcia, umelé oplodnenie, sterilizácia) bez obmedzenia a nátlaku a právo rozhodnúť sa o ich využívaní na základe informovaného súhlasu
 • Každý má právo slobodne využívať a kontrolovať svoj sexuálny a reprodukčný život, pričom berie primeraný ohľad na práva druhých.
 • Každý má právo na ochranu pred akýmkoľvek lekárskym zásahom súvisiacim so sexuálnym a reprodukčným zdravím okrem prípadov, keď k nemu dá plný, slobodný súhlas založený na informovanosti.
 • Každý má právo na ochranu pred sexuálnym obťažovaním.
 • Nikto nesmie byť diskriminovaný/á vo svojom sexuálnom a reprodukčnom živote, v prístupe k zdravotníckej starostlivosti, službám a informáciám na základe rasy, farby pleti, pohlavia alebo sexuálnej orientácie, rodinného stavu, postavenia v rodine, veku, jazyka, náboženstva alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.
 • Všetky ženy majú právo na ochranu pred diskrimináciou v spoločnosti, v rodine alebo zamestnaní z dôvodov tehotenstva alebo materstva života a na ochranu pred predsudkami, zvyklosťami a všetkými ostatnými praktikami, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti alebo na stereotypných úlohách mužov a žien.
 • Každý/á má právo na ochranu pred všetkými formami násilia, ktorého príčinou je rasa, farba, pohlavie,  jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný a sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie.

Prečo sú dobré znalosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv (SRZP) dôležité pre mladých ľudí?

 • Sociálne dôsledky zanedbania SRZP sú ďalekosiahle“ zdravie, vzdelanie, medziľudské vzťahy a kvalitná príprava na zakladanie rodiny a vstup do pracovného procesu sú úzko spojené. Neželané tehotenstvo v mladom veku zväčša znamená pre dievča problémy s pokračovaním štúdia a dosiahnutím kvalitného vzdelania. Nepripravenosť na rodičovstvo môže navyše vytvoriť oslabený vzťah k dieťaťu. Ohrozenie zdravia sexuálne prenosnými chorobami vrátane nakazenia HIV/AIDS znamená pre mladého človeka celoživotné problémy nielen zdravotné, ale i sociálne a pracovné, ako i často koniec nádeje na uspokojujúci inmtímny život a založenie rodiny. Na predchádzanie týchto problémov je potrebné, aby adolescenti dostali nielen relevantné vecné informácie, ale vedeli ich aj uplatniť a nárokovať si na ne v kontexte svojich práv.
 • Väčšina mladých ľudí sa stáva sexuálne aktívnymi v tínadžerskom veku, preto je dôležité, aby boli vopred správne  a vekovo primerane informovaní. Mladí ľudia majú právo na informácie a služby, ktoré im umožňujú robiť informované a zodpovedné rozhodnutia o ich živote a súkromí. Toto právo nemá a nesmie byť závislé na vôli či svetonázore rodičov, akokoľvek dôležitú úlohu rodičia nepochybne v procese dospievania zohrávajú. Hlavne pre dievčatá, ktoré vyrastajú v našej ešte stále stereotypnej spoločnosti je dôležité poznať svoje práva a vedieť si ich uplatňovať vrátane práva povedať NIE.

 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s